Väikeste Sõber Karude saabumine Triibu & Liine Mängumaa rühma

veebruar 08, 2019

Ühel lumisel jaanuarikuu päeval sõitsid sõbrad Karud kelguga meieni, et saaksime üheskoos osaleda kiusamisvastases ennetustegevuses. Iga laps sai endale väikese Sõber Karu ning pisikesed naerupallid olid siiralt õnnelikud. Kasvatajad said endale suure Sõber Karu. Mõmmikutele on rühma seinale loodud mõnus karupesa.

Nüüd on meie igapäevaellu ja mängudesse kaasatud Sõbrad Karud ning koos lastega viime läbi ka Karu koosolekuid, kus arutame erinevaid olukordi ja mängime neid Karudega läbi. Pöörame oluliselt tähelepanu lastevahelistele suhetele ja käitumisele läbi varajase märkamise. Hea sõber ja kaaslane on lapsele väga tähtis! 

Projekti on kaasatud lisaks kasvatajatele ja lastele ka meie toredad lapsevanemad.

Meie eesmärk on muuta lapsed hoolivamaks, abivalmimaks ning teineteisega arvestavaks läbi väärtusmõistete nagu austus, hoolivus, julgus ja sallivus. Neid põhimõtteid järgides loome positiivse ja üksteist austava käitumiskultuuri, mille lapsed endaga lasteaeda kaasa viivad.

Sõber Karudel on oluline roll Taani metoodikal põhineval projektil “Kiusamisest vabaks!” ning meie päevahoid osaleb pilootprojekti raames vanusegrupiga 0-3 eluaastat ning projekt keskendub kogu päevahoiurühmale tervikuna.

Programmi põhiväärtused:

  • Sallivus – näha ja aktsepteerida mitmekesisust, kohelda üksteist võrdsena.
  • Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
  • Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu.
  • Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Head käitumist on vaja õppida, mida varem, seda parem. 🙂

Programm “Kiusamisest vabaks!”Esmaabi koolitus