Programm “Kiusamisest vabaks!”

jaanuar 29, 2019

Meie päevahoid on täis imelisi päevakangelasi ja suuri tegusid, kus kasvavad hoolivus, sallivus, austus ja julgus.

“Kiusamisest vabaks!” on teekond turvalise kasvamise ja õppimise, enda ja teistega mõnusalt koos olemise nimel ja suunas.

Triibu & Liine päevahoid on aastast 2018 kaasatud pilootprojekti (http://kiusamisestvabaks.ee/liitunud-koolid-lasteaiad/liitunud-lapsehoiud-ja-soimeruhmad), mille raames kasutatakse “Kiusamisest vabaks” metoodikat lastega vanuses 0-3 eluaastat. Meie päevahoiurühmadest on tänaseks programmiga liitunud 3 rühma, kasvatajad on läbinud “Kiusamisest vabaks” metoodika põhikoolituse. Kuna tegemist on programmi eksperimentaalse aastaga, tuleb palju katsetamist ning uut ja huvitavat kogevad nii kasvatajad, lapsed kui ka lapsevanemad.

“Kiusamisest vabaks” on ennetav programm, eesmärgiga luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda. Programmi raames on välja töötatud metoodika rakendamist lihtsustavad kohvrid. Meie töös on kohvrid igapäevaselt kasutusel, eesmärgiga võimalikult vara ennetada kiusamist ja luua eeldused laste vahel heade ja sõbralike suhete tekkimiseks ning sellele läheneda mänguliselt, loovalt ja huvitekitavalt.

„Kiusamisest vabaks” programmi neli põhiväärtust  on:

  • sallivus,
  • austus,
  • hoolivus,
  • julgus.

Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. 

Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö päevahoiu personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Programmi raames viime läbi karu koosolekuid, istume ringis ja mängime üheskoos kasvataja ja igaühe sõbra karukesega läbi iga päeva suhtluses ette tulevaid olukordi, õpime märkama sobimatut käitumist, asjade jagamist ja teineteisega arvestamist.

Psst! “KARU ÄRKAB ELLU VAID SIIS, KUI KÕIK TEMASSE USUVAD”

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

 

Vau! Meie imevahva kollektiivi jõulupiduVäikeste Sõber Karude saabumine Triibu & Liine Mängumaa rühma